Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - «Політика конфіденційності») діє відносно всієї інформації, яку ІДС «Jetton Car Service» може отримати про Замовника під час здійснення замовлення будь-яким доступним способом.
Уважно ознайомтеся з текстом цієї Політики конфіденційності, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг ІДС «Jetton Car Service».

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Терміни, які використовуються в цій Політиці конфіденційності мають аналогічне значення, встановлене Публічною офертою, яка розташована в мережі Інтернет за адресою http://jetton.com.ua

1.2. У цій Політиці конфіденційності використовуються, також, такі терміни:

1.2.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2.2. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі, з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.2.3. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання вимога не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.2.4. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.2.5. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка побудована за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Розміщення Замовлення в програмно-інформаційному комплексі, будь-яким доступним способом, означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Замовника.

2.2. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до ІДС «Jetton Car Service» (Сайту, який розташований в мережі Інтернет за адресою http://jetton.com.ua і Мобільного додатку «Jetton»).

2.3. Достовірність персональних даних, що надаються Замовником не перевіряється.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Сторін щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Замовник повинен за вимогою надати ІДС «Jetton Car Service» при здійсненні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, можуть надаватись Замовником шляхом здійснення замовлення в ІДС «Jetton Car Service» та включати наступну інформацію:

адреса електронної пошти, ПІБ, дату народження, вік, стать, місце розташування (місто), номер мобільного телефону, фотографію, дані про автомобіль, дані документа, що посвідчує особу (скановану копію документа, що посвідчує особу), дані водійського посвідчення (скановану копію посвідчення водія ), а також, інші відомості.

3.3. ІДС «Jetton Car Service» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду і при відвідуванні сторінок Сайту, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

  • IP адреса;
  • Інформація з cookies;
  • Інформація про браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • Час доступу;
  • Інші дані.

3.3.1. Cookies застосовується, щоб контролювати на нашому Сайті визначення часу вашого перебування в режимі он-лайн та використання. Ви можете прийняти або відхилити Cookies. Більшість браузерів автоматично приймають Cookies. Щоб дізнатися більше про Cookies, в тому числі про те, як відмовитися від Cookies на своєму комп'ютері, натисніть наступні посилання:

  • Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-Information-that-websites-store-on-your-computer/ta-p/1483

3.3.2. ІДС «Jetton Car Service» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, а також якісного надання послуг Замовнику.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія відвідувань, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАМОВНИКА

4.1. Персональні дані Замовника можуть використовуватись з метою:

4.1.1. укладання висновку цієї Публічної оферти та надання права здійснення замовлення;

4.1.2. надання Замовнику доступу до здійснення замовлення;

4.1.3. встановлення із Замовником зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються послуг ІДС «Jetton Car Service»;

4.1.4. надання Замовнику ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з користуванням послугами ІДС «Jetton Car Service»;

4.1.5. надання Замовнику спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від ІДС «Jetton Car Service».

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Замовника здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Замовник погоджується з тим, що персональні дані можуть передати третім особам, операторам електрозв'язку, виключно з метою надання доступу Замовнику до послуг ІДС «Jetton Car Service». Замовник погоджується, що може бути здійснена транскордонна передача даних.

5.3. Замовник, здійснюючи замовлення послуг через ІДС «Jetton Car Service» згоден з тим, що деяка інформація надана ним при реєстрації є загальнодоступною і доступна будь-якій третій особі без обмеження території.

5.4. Персональні дані Замовника можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.5. Замовник згоден з тим, що стосовно персональних даних Замовника можуть бути застосовані наступні дії: збір, накопичення і зберігання, поширення, видалення або знищення, блокування, зміна або доповнення.

 

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ГАРАНТІЇ

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для замовлення послуг в ІДС «Jetton Car Service».

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Отримана інформація використовується виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.3. Конфіденційна інформація зберігається в таємниці, не розголошується без попередньої письмової згоди Замовника, а також, не здійснюється продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Замовника, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.4. Вживаються заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Замовника згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.5. Здійснюється блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Замовникові, з моменту звернення або запиту Замовника, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій, а також в разі, коли Замовник порушив положення Публічної оферти.

6.6. Знищення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та Публічної офертою. Знищення персональних даних здійснюється у разі:

6.6.1. припинення взаємовідносин між Замовником та ІДС «Jetton Car Service» на підставі письмового повідомлення Замовника про розірвання Публічної оферти в порядку, встановленому зазначеним документом;

6.6.2. припинення взаємовідносин між Замовником та ІДС «Jetton Car Service» у зв'язку з порушенням Замовником положень Публічної оферти і / або правил, умов користування послугами ІДС «Jetton Car Service»;

6.6.3. в інших випадках, встановлених законодавством України.

 

7. ПРАВА ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник має право:

7.1.2. відмовитися від надання персональних даних. У цьому випадку Замовник має відмовитись від використання послуг ІДС «Jetton Car Service»;

7.1.3. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

7.1.4. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, до яких передаються його персональні дані;

7.1.5. на доступ до своїх персональних даних;

7.1.6. отримувати не пізніш, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а також, отримувати зміст таких персональних даних;

7.1.7. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.1.8. здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації ІДС «Jetton Car Service» не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

8.1.1. стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

8.1.2. стала загальнодоступною за згодою Замовника;

8.1.3. була розголошена за згодою Замовника.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Зміни в справжню Політику конфіденційності можуть бути внесені без згоди Замовника.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі звернення замовників з питань обробки персональних даних повинні відповідати законодавству України про персональні дані, бути виконані в письмовому вигляді та направлені у вигляді сканкопії на електронну пошту jetton.taxi@gmail.com

9.4. ІДС «Jetton Car Service» надає відповідь на запити замовників з питань обробки персональних даних протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту.

9.5. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http://jetton.com.ua