Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Даний документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі Замовнику), є офіційною пропозицією ІДС «Jetton Car Service» і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на внесення Замовлення Замовника в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) даний документ є публічною офертою. Замовлення транспортного засобу за допомогою Сервісу замовлення таксі «Jetton Car Service» будь-яким із зазначених у цій Оферті способів, є її акцептом, що вважається рівносильним укладення договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на офіційному інтернет-сайті http://jetton.com.ua

1.3. ІДС «Jetton Car Service» безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення. ІДС «Jetton Car Service» не є таксомоторної організацією, самостійно не надає Замовнику послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів або будь-яких інших транспортних послуг, будучи оператором, що передає замовлення Перевізнику.

1.4. Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг ІДС «Jetton Car Service».

1.5. Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:

1.5.1. Послуги - інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

1.5.2. Замовлення - оброблене системою замовлення на послуги, що надаються перевізниками.

1.5.3. Перевізник - особа, яка придбала у ІДС «Jetton Car Service», за відповідну плату, замовлення на перевезення пасажирів і багажу та / або перевезення вантажів і прийняла на себе, за договором із Замовником, обов'язок з перевезення Замовника і доставки багажу, ручної поклажі в пункт призначення, а також перевезення ввіреного Замовником вантажу і передачу його, уповноваженій на одержання, особі.

1.5.4. Особистий кабінет - розділ в програмно-інформаційному комплексі ІДС «Jetton Car Service», що містить статистичну інформацію про обсяг наданих Послуг і поточний стан Особового рахунку Замовника.

1.5.5. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Замовника і суми грошових коштів, утримані (списані) з даних платежів як оплата за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер і формується ІДС «Jetton Car Service».

1.5.6. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумою грошових коштів, внесених на Особовий рахунок і списаних з Особового рахунку до даного моменту часу.

1.5.7. Замовник - особа, яка здійснює замовлення послуги перевезення за допомогою ІДС «Jetton Car Service».

1.5.8. Маршрут - шлях прямування транспортного засобу між пунктами відправлення та призначення.

1.5.9. Попереднє замовлення - замовлення послуги перевезення, що приймається не менш як за 60 хвилин, що передбачає можливість прибуття транспортного засобу в момент часу, вказаний Замовником.

1.5.10. Поточне замовлення - замовлення, що передбачає прибуття транспортного засобу «найближчим часом».

 

2. Предмет оферти

2.1. ІДС «Jetton Car Service» безоплатно надає інформаційні послуги, спрямовані на передачу замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

 

3. Порядок надання послуг

3.1. Акцепт умов цієї Оферти Замовником здійснюється шляхом звернення до ІДС «Jetton Car Service» з метою замовлення транспортного засобу будь-яким доступним способом.

3.2. Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

3.3. Після розміщення Замовлення, дані про Замовника реєструються в базі даних ІДС «Jetton Car Service». ІДС «Jetton Car Service» не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.

3.4. ІДС «Jetton Car Service» безоплатно розміщує замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі, надаючи інформаційний доступ до програмно-інформаційного комплексу Перевізнику, який обирає замовлення, повідомляє про свій вибір ІДС «Jetton Car Service», вказавши час прибуття за обраним замовленням. При цьому ІДС «Jetton Car Service» гарантує виключно внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.

3.5. Щодо подачу транспортного засобу ІДС «Jetton Car Service» інформує замовника із зазначенням марки, моделі, кольору і державного номера транспортного засобу.

3.6. ІДС «Jetton Car Service» має право приймати попередні замовлення. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений ІДС «Jetton Car Service» про попереднє замовлення. Подача транспортного засобу при цьому ІДС «Jetton Car Service» не гарантується.

3.7. ІДС «Jetton Car Service» залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти, без пояснення причин відмови.

3.8. З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності ІДС «Jetton Car Service»» і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Замовником та ІДС «Jetton Car Service» записуються та зберігаються в ІДС «Jetton Car Service» протягом 30 календарних днів.

3.9. З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Перевізником, Замовник може проінформувати ІДС «Jetton Car Service» про випадки порушення Перевізником прав Замовника шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв'язку за адресою: jetton.taxi@gmail.com. В цьому випадку ІДС «Jetton Car Service» повідомляє Перевізника про зміст претензії від Замовника та контактний номер телефону Замовника. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Перевізником без участі ІДС «Jetton Car Service». Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття ІДС «Jetton Car Service» на себе будь-яких зобов'язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і / або прийняття ІДС «Jetton Car Service» на себе інших обов'язків, які не передбачені цією офертою.

3.10. При зборі та обробці персональних даних Замовника, ІДС «Jetton Car Service» керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 10 цієї Оферти.

3.11. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до оператора ІДС «Jetton Car Service», перед розміщенням Замовлення.

 

4. Обов'язки ІДС «Jetton Car Service»

4.1. Безоплатно розмістити замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі та інформувати Замовника про виконання Замовлення.

4.2. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу.

4.3. Інформувати Замовника про випадки неможливості надання транспортного засобу.

4.4. Своєчасно зараховувати авансові платежі Замовника на Особовий рахунок.

4.5. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

 

5. Обов'язки Замовника

5.1. Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу.

5.2. Враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримуючими пристроями.

5.3. Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.

5.4. Використовувати наданий транспортний засіб за призначенням.

5.5. Дотримуватись чистоти і порядку протягом всього маршруту в транспортному засобі.

5.6. Компенсувати перевізнику збитки, які можуть бути нанесені майну перевізника з вини Замовника під час поїздки.

 

6. Здійснення розрахунків між Замовником та Перевізником

6.1. ІДС «Jetton Car Service» надає Замовнику послуги, предмет яких визначений справжньою офертою, на безоплатній основі.

6.2. Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Замовником та Перевізником. ІДС «Jetton Car Service» інформує Замовника про вартість надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Перевізником, який прийняв Замовлення до виконання. Інформування Замовника про остаточну вартість послуг не свідчить і не може розцінюватися як те, що послуга з перевезення надається ІДС «Jetton Car Service».

6.3. Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Замовником і Перевізником без участі ІДС «Jetton Car Service».

6.4. ІДС «Jetton Car Service» не дає Замовнику і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.

6.5. ІДС «Jetton Car Service» забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:

6.5.1. Авансовим платежем в терміналі самообслуговування шляхом внесення грошових коштів на Особовий рахунок Замовника;

6.5.2. Безготівковим платежем з використанням банківських карт (при наявності технічної можливості).

6.6. Замовник і Перевізник мають право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

6.7. Перевізник має право встановити оплату за надання Замовнику наступних додаткових послуг:

6.7.1. Очікування Замовника понад 5 хвилин з моменту повідомлення Замовника про прибуття автомобіля;

6.7.2. Провезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу.

6.8. Перевізник має право встановити неустойку за відмову Замовника від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Замовником адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.

6.9. Про встановлені Перевізником тарифи за надання додаткових послуг і неустойку ІДС «Jetton Car Service» інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженої Замовником і Перевізником.

 

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.

7.2. ІДС «Jetton Car Service» не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать ІДС «Jetton Car Service».

7.3. ІДС «Jetton Car Service» не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів ІДС «Jetton Car Service», за умови попереднього повідомлення Замовника.

7.4. ІДС «Jetton Car Service» не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами.

7.5. ІДС «Jetton Car Service» не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов'язків.

 

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України

 

9. Особливі умови

9.1. Погоджуючись з умовами оферти в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних смс повідомлень, а також рекламної інформації, (в тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжер ("Viber", "WhatsApp", "Telegram" і подібні), що розповсюджується через мережі зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена Законодавством України про рекламу.

 

10. Персональні дані

10.1. Здійснюючи замовлення Послуги Замовник дає ІДС «Jetton Car Service» вільно, своєю волею і в своєму інтересі згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних» з метою виконання умов цієї Оферти.

10.2. При зборі та обробці персональних даних Замовників ІДС «Jetton Car Service» не переслідує інших цілей, окрім цілей надання Замовнику послуг, предмет яких визначений даною офертою.

10.3. Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.